Få ett komplett besök som inkluderar en undersökning, behandling och en rehabiliteringsplan för endast 200kr! Har du ett frikort är besöket dessutom helt kostnadsfritt!

Vanliga besvär som (bland annat!) behandlas:

...och mycket mer!

Tack vare mitt avtal med regionen kan mina patienter besöka mig för endast 200 kr. Besöket är kostnadsfritt om patienten innehar frikort, eller om patienten är under 20 år alternativt över 85 år.

Hur kan det här hjälpa mig?

Min strategi och filosofi är att du ska bli fri från dina kroppsliga besvär. Smärta ska inte hindra dig från att leva ditt liv fullt ut - därför är mitt mål att du ska bli av med smärtan!

Med hjälp av mina händer som verktyg tillsammans med effektiva tekniker och skonsamma behandlingar kan vi återskapa rörlighet i leder, minska smärtan och få dina muskler och leder att fungera så bra som möjligt.

Resultatet blir att det drabbade området kan återfå sin normala funktion och rörlighet så att du kan leva ett liv utan begränsningar!

Hur går ett besök till?

1. Samtal med din Sjukgymnast
Det första besöket börjar med en noggrann bakgrundskontroll över din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att hjälpa dig i behandlingen. Vidare är jag mycket noggrann och välutbildad för att upptäcka symtom som bör behandlas av annan specialist.

2. Sjukgymnasten undersöker
Här utför sjukgymnasten en rad olika tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

3. Antal behandlingar
En behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar dock antalet behandlingar.

4. Uppföljning
Man behöver inte känna oro inför besöket hos sjukgymnasten. En behandling är mycket sällan förenad med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta mig om du har fler frågor!

Helt utan förpliktelser

Naturligtvis finns det inga skyldigheter eller dolda kostnader i samband med besöket. Jag är ansluten till Region Skåne, och med detta erbjudande vill jag helt enkelt ge dig möjligheten att besöka mig - då jag är säker på att du kommer att få en fantastisk upplevelse! Sedan hoppas jag självklart på att du vill fortsätta besöka mig!

Copyright © 2023 Gabbi Westerberg | Läkarhuset i Lund
Bondevägen 5A 
227 64 Lund
Hit tar du dig även enkelt med stadsbuss nummer 2, Lund Annedahlsvägen. 
Denna stannar ca 70 meter bort. 

Du kan även ta stadsbuss nummer 4 samt regionbuss nummer 126 och 137. 
Då går du av på Lund Vildanden, vilket är ca 290 meter bort!