Få ett komplett besök som inkluderar en undersökning, behandling och en rehabiliteringsplan för endast 200kr! Har du ett frikort är besöket dessutom helt kostnadsfritt!

Vanliga besvär som (bland annat!) behandlas:

...och mycket mer!

Tack vare vårt avtal med regionen kan våra patienter besöka oss för endast 200 kr. Besöket är kostnadsfritt om patienten innehar frikort, eller om patienten är under 20 år alternativt över 85 år.

Hur kan det här hjälpa mig?

Vår strategi och filosofi är att du ska bli fri från dina kroppsliga besvär. Smärta ska inte hindra dig från att leva ditt liv fullt ut - därför är vårt mål att eliminera smärtan!

Med hjälp av våra händer som verktyg tillsammans med skonsamma och effektiva tekniker kan vi återskapa rörlighet i leder, minska smärtan och få dina muskler och leder att fungera så bra som möjligt.

Resultatet blir att det drabbade området kan återfå sin normala funktion och rörlighet så att du kan leva ett liv utan begränsningar!

Hur går ett besök till?

1. Samtal med din Fysioterapeut
Det första besöket börjar med en noggrann bakgrundskontroll över din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att hjälpa dig i behandlingen. Vidare är vi mycket noggranna och välutbildade för att upptäcka symtom som bör behandlas av annan specialist.

2. Fysioterapeuten undersöker
Här utför fysioterapeuten en rad olika tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

3. Antal behandlingar
En behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar dock antalet behandlingar.

4. Uppföljning
Man behöver inte känna oro inför besöket hos terapeuten. En behandling är mycket sällan förenad med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta oss om du har fler frågor!

Helt utan förpliktelser

Naturligtvis finns det inga skyldigheter eller dolda kostnader i samband med besöket. Vi är anslutna till Region Skåne, och med detta erbjudande vill vi helt enkelt ge dig möjligheten att besöka oss - då vi är säkra på att du kommer att få en fantastisk upplevelse! Sedan hoppas vi självklart på att du vill fortsätta besöka oss!

Copyright © 2023 PhysioCare | Adam Ludwiszewski
Hortensiagatan 8, 256 68 Helsingborg 
072-403 66 34
info@physiocare.se