Vår metod

Metoden vi använder oss kallar vi för "4-stegsmodellen"

1. AI-optimerade annonser

AI-optimerade sociala medieannonser används för att hjälpa er att få fler patienter och fylla era kalendrar. Målet med detta är att ni ska spara tid, få fler bokningar och ett ökat patientflöde!

2. Optimerad sida

Vi skapar en optimerad sida åt er med information om er verksamhet. Sidan är utformad med tydlig navigation där patienten b.la kan föreslå en passande tid, allt för att göra processen smidig för er båda.

3. Samtalet

Efter att patienten har besökt den optimerade sidan kommer vi till det personliga samtalet. Samtalet utför ni, och det ger patienten möjlighet att ställa frågor och få mer information innan själva bokningen ska se.

4. Bokningen

I det sista steget kommer du och patienten överens om en tid som passar er båda. En tid som patienten föredrar har patienten redan fyllt i under det andra steget, vilket innebär att bokningen oftast sker väldigt snabbt och smidigt!