Patientgaranti

Vi på Fysio Marketing tror starkt på vår tjänst. Så pass starkt att vi lämnar en garanti till dig om du väljer att tro på oss!

Garantin innefattar att vi ser till att skaffa 60 helt nya patienter till din klinik under en period på 3 månader. Lyckas vi inte med detta får du precis varenda krona tillbaka som du spenderat på oss – och självklart får du även behålla patienterna som samarbetet resulterat i!